Zapraszamy na piknik rodzinny dzieci i młodzież do lat 16

Już 9 czerwca zapraszamy na rodzinny piknik do Przybysławic.🎣

PLAN PIKNIKU RODZINNEGO

KOŁA LSM FART, Maverskleprybka.pl

Miejsce: Przybysławice pod Lublinem

Data: 09 czerwca 2024r.

Godzin rozpoczęcia: 9:00

Godzina zakończenia: 14:00

I. 9:00-9:30 Rejestracja i Powitanie

1. Rejestracja uczestników zawodów wędkarskich

a) Odbiór numerów startowych i pakietów powitalnych

b) Instruktorzy wprowadzają dzieci w zasady zawodów

2. Oficjalne otwarcie pikniku

a) Powitanie przez organizatorów

b) Krótkie omówienie planu dnia i zasad bezpieczeństwa

II. 9:30-12:00 Zawody Wędkarskie

1. Zawody wędkarskie dla dzieci

a) Zawody odbywają się w wyznaczonych strefach nad wodą

b) Instruktorzy pomagają dzieciom i nadzorują przebieg zawodów

c) Punkty są przyznawana za każdą złowioną rybę, w różnych kategoriach:

- największa ryba

- najwięcej złowionych ryb

III. 12:00-12:30 Przerwa obiadowa

1. Poczęstunek

a) Dostępne stoiska z jedzeniem i napojami

b) Możliwość rodzinnego piknikowania na trawie

c) Strefa z grillem, gdzie serwowane są kiełbaski, burgery, warzywa grillowane...

IV. 12:30-13:30 Gry i zabawy , Warsztaty dla dzieci

1. Konkursy sportowe

a) biegi w workach

b) przeciąganie liny

c) rzucanie do celu

2. Warsztaty i pokazy

a) demonstracje technik wędkarskich przez doświadczonych wędkarzy

b) nauka rozpoznawania gatunków ryb i innych zwierząt wodnych

c) zajęcia edukacyjne na temat ochrony środowiska

V. 13:30-14:00 Wręczenie nagród i Zakończenie

1. Ogłoszenie wyników zawodów wędkarskich

a) wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych młodych wędkarzy

2. Podziękowania i zakończenie pikniku

a) podziękowania dla uczestników i sponsorów i organizatorów

b) oficjalne zakończenie wydarzenia

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad zawodów w zależności od warunków.

2. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne i dobrowolne, a wszelkie koszty związane z transportem ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.

3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, straty materialne czy szkody osobowe.