Zasady rezerwacji i korzystania z łodzi

Powiadom znajomego:

1. Łodzie mogą być udostępnione jedynie członkom Koła PZW LSM-Fart. Dopuszcza się pływanie osób towarzyszących nie będących członkami Koła.

2. Łodzie dostępne są na zbiornikach: Zalew Zemborzycki (1 łódź), Krzczeń (2 łodzie), Dratów (1 łódź), Czarne Sosnowickie (1 łódź) oraz Tomaszne (1 łódź).

Pinezka Zalew Zemborzycki

Pinezka Krzczeń

Pinezka Dratów

Pinezka Czarne Sosnowickie

Pinezka Tomaszne

3. Aktualna lista rezerwacji łodzi dostępna jest na stronie https://lsmfart.pzw.pl/ w zakładce "Nasze Koło > Kalendarz rezerwacji łodzi". 

4. Rezerwacji dokonujemy wysyłając SMS na numer 502-915-627 podając imię i nazwisko, nazwę jeziora, datę rezerwacji oraz planowane godziny korzystania z łodzi.

Przykład wiadomości: Jan Kowalski, Krzczeń, 01.05.2023, cały dzień

5. W odpowiedzi rezerwujący otrzyma widomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji oraz szczegóły odbioru kluczy do łodzi. Stosowna informacja o rezerwacji pojawi się również w kalendarzu.

6. Korzystanie z łodzi możliwe jest jedynie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

7. Rezerwacji jednorazowo można dokonać maksymalnie na dwa terminy (dwa dni). Kolejnej rezerwacji można dokonać po odbyciu poprzednich.

8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji należy wysłać SMS na numer 502-915-627 o treści: REZYGNACJA, nazwa jeziora i data. Wiadomość o rezygnacji musi być wysłana z tego samego numeru z którego była składana rezerwacja.

9. Na wyposażeniu łodzi dostępne są wiosła, kotwica oraz kapok.

10. Osoba korzystająca z łodzi odpowiada za zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

11. Za uszkodzenie łodzi podczas korzystania odpowiada osoba dokonująca rezerwacji.

12. Wszelkie widoczne uszkodzenia łodzi powinny być zgłoszone telefonicznie jeszcze przed wypłynięciem, najlepiej z wysłaniem zdjęć na numer 502-915-627. Sugeruje się osobie korzystającej z łodzi wykonanie zdjęć dokumentujących stan łodzi przed i po korzystaniu z niej.

13. Zarząd Koła LSM-FART zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rezerwacji w każdym czasie, a osoba rezerwująca zgadza się je przestrzegać.

Menu